รองพรศรี นำทีมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่งเป็นวันที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
  • 19 ก.พ. 2566
  • 293

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบบหาดตาม (ร่าง)ประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการกําหนดพื้นที่ใช้มาตรการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ในเขต อ.ประทิว จ.ชุมพร เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาในเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกับประชาชนในพื้นที่และผู้นำส่วนท้องถิ่น ซึ่งชายหาดในพื้นที่ดังกล่าวมีการกัดเซาะชายฝั่งแบบชั่วคราว ในช่วงฤดูมรสุม และชายหาดจะฟื้นฟูกลับสู่สภาพชายหาดปกติในช่วงคลื่นลมสงบ จากนั้นคณะได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งบริเวณแนวสันทรายบางเบิด บ้านถ้ำธง อ.ประทิว จ.ชุมพร ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นมรดกทางธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่ง  โดย กรม ทช.กำลังหาแนวทางการจัดการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุรักษ์แหล่งเนินทรายธรรมชาติแห่งเดียวของประเทศไทยนี้ให้คงสภาพธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง