ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณวัสดุลงเกาะตัวอ่อนปะการังฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้า เกาะไม้ท่อน
  • 18 ก.พ. 2566
  • 294

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตบริเวณวัสดุลงเกาะตัวอ่อนปะการังฉนวนลูกถ้วยไฟฟ้าในพื้นที่เกาะไม้ท่อน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 500 ชุด ได้ทำการสุ่มตัวอย่าง 100 ชุด ติดตามระยะ 3 เดือน พบการลงเกาะของสิ่งมีชีวิตจำพวกเพรียงหิน มีการปกคลุมของสาหร่ายทะเล ยังไม่พบการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง และปลาที่พบส่วนใหญ่ อาทิ กลุ่มปลาทราย กลุ่มปลานกขุนทอง กลุ่มปลาแพะ กลุ่มปลาตาแหงน และกลุ่มปลากระเบน เป็นต้น ทั้งนี้จากการสำรวจจะนำข้อมูลมาจัดทำรายงานการศึกษาทดลองของกรมต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง