จัดโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ป่าในเมืองสตูล
  • 18 ก.พ. 2566
  • 263

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาพระ จ.สงขลา ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 197 คน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ร่วมรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) และเดินเยี่ยมชมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ บริเวณป่าในเมือง ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง