ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเลแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองช้าง สงขลา
  • 18 ก.พ. 2566
  • 68

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณหาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล แมงกะพรุนพิษ และทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองช้าง อ.ควนเนียง จ.สงขลา จำนวน 62 คน โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 122 คน และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จำนวน 5 คน เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม