ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเลแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองช้าง สงขลา
  • 18 ก.พ. 2566
  • 166

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณหาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล แมงกะพรุนพิษ และทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองช้าง อ.ควนเนียง จ.สงขลา จำนวน 62 คน โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง อ.สะเดา จ.สงขลา จำนวน 122 คน และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จำนวน 5 คน เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง