ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย
  • 18 ก.พ. 2566
  • 271

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล และการอนุบาลเต่าทะเล ณ ศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติวิทยาสัตว์และพืชทะเลฝั่งอ่าวไทย จ.ชุมพร แก่นักเรียนระดับปฐมวัยอนุบาล 1-3 จำนวน 20 คน ครูและผู้ปกครอง จำนวน 25 คน จากโรงเรียนนานาชาติธีโอดอร์ อ.เมือง จ.ชุมพร เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และมีประสบการณ์นอกห้องเรียน เปิดโลกทัศน์ เกิดความสนุกสนาน กระตือรือร้น และตอบสนองต่อธรรมชาติในการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างแท้จริงรวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งทำให้เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็น ทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง