สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเล อ่าวบ้านดอน
  • 18 ก.พ. 2566
  • 280

วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเลบริเวณอ่าวบ้านดอน อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ แหลมซุยนอก แหลมซุยใน และแหลมโพธิ์บน ในบริเวณแหลมซุยนอก และแหลมซุยใน ไม่พบหญ้าทะเล ส่วนแหลมโพธิ์บน พบหญ้าทะเล 2 ชนิดคือ หญ้าใบพาย และหญ้าใบมะกรูด สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อยถึงสมบูรณ์ปานกลาง คุณภาพน้ำเบื้องต้น น้ำค่อนข้างขุ่น ความลึก 0.8-1.2 เมตร อุณหภูมิ 32 องศาเซลเซียส ความเค็ม 19 ppt. และความเป็นกรด-ด่าง 7.6 ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายละเอียดปนโคลน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง