เต่ามะเฟืองรังที่ 5 ฟักลงทะเล
  • 21 ก.พ. 2566
  • 181

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) พร้อมด้วยนายหิรัญ กังแฮ นักวิชาการประมงฯ จากศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ร่วมกันติดตามสถานการณ์หลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมรังฟักไข่รังที่ 5 ตั้งแต่เวลา 02:36 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด พบปากหลุมได้ยุบตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเวลา 00.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่พบว่ามีลูกเต่ามะเฟืองขึ้นมาปากหลุมแต่อย่างใด จึงได้ช่วยเปิดปากหลุม และดำเนินการขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองที่ฟักออกจากไข่ขึ้นมาจากหลุมนำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน 87 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกคลอด จำนวน 23 ตัว และไข่เต่ามะเฟืองไม่มีน้ำเชื้อ จำนวน 16 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟัก 87%  อัตราการรอดตาย 79% ซึ่งรังไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 5 เป็นรังที่พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 จำนวนไข่ 126 ฟอง นับเป็นวันที่  56 วัน หลังจากที่พบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง