เก็บขยะคลองบางทะลุ เพชรบุรี
  • 19 ก.พ. 2566
  • 270

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับ นายกอบต.แหลมผักเบี้ย ข้าราชการตำรวจ จิตอาสา สภ. หาดเจ้าสำราญ กลุ่มรักษ์หาดเจ้า อสทล.หาดเจ้าสำราญ อสทล. แหลมผักเบี้ย และคณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดสมุทรธาราม เข้าร่วมกิจกรรมพายเรือเก็บขยะคลองบางทะลุ ภายใต้กิจกรรมจัดเก็บขยะร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (อปท) ณ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บขยะในคลองไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ และขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในพื้นที่ ต.หาดเจ้าสำราญ ได้น้ำหนักขยะรวม 294.5 กิโลกรัม แยกเป็นขยะทั่วไป 250 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 44.5 กิโลกรัม ขยะส่วนใหญ่ได้แก่ ถุงก๊อปแก๊ป ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง