รอง อทช. ตรวจราชการการกัดเซาะชายฝั่งชุมพร
  • 19 ก.พ. 2566
  • 167

วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) นำรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ ตรวจราชการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และติดตามโครงการรวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร ได้แก่ บ้านดอนทะเล อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี บ้านบางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร ผาแดง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร การปักไม้สลายคลื่น วัดถ้ำโพงพาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ระบบหาดทุ่งซาง ระบบหาดเกาะเตียบ และเนินทรายงาม อ.ปะทิว จ.ชุมพร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง