จัดอบรมจิตอาสาช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
  • 19 ก.พ. 2566
  • 67

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกันจัดโครงการอบรม จิตอาสาช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก รุ่นที่ 3 ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่มีความสนใจเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพเต่าทะเลและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่เกยตื้น โดยมีเนื้อหาทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับบริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต T-VER มาตรฐานขั้นสูง ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนราษฎรในพื้นที่ จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อรับทราบถึง ความสำคัญและความเป็นมา รวมทั้งขอบเขตพื้นที่ดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ท้องที่ หมู่ที่ 14 บ้านคลองผีขุด ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เนื้อที่จำนวน 100.56 ไร่
26 พฤษภาคม 2566
ดูเพิ่มเติม