จัดอบรมจิตอาสาช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
  • 19 ก.พ. 2566
  • 282

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมกันจัดโครงการอบรม จิตอาสาช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก รุ่นที่ 3 ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่มีความสนใจเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากและเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการดูแลฟื้นฟูสุขภาพเต่าทะเลและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมที่เกยตื้น โดยมีเนื้อหาทั้งภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง