จัดเก็บขยะชายหาดเอนกประสงค์บ้านอ่าวอุดม
  • 20 ก.พ. 2566
  • 147

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม บริษัทยูนิไท บริษัท สยามเคอรี่ ซีพอตท์ คณะครู นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน  ณ ชายหาดเอนกประสงค์ บ้านอ่าวอุดม ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ทั้งนี้ สามารถเก็บขยะและคัดแยกขยะที่เก็บได้ตามแบบบันทึกข้อมูล ICC  ซึ่งแยกตามประเภทของขยะได้ ดังนี้ ขยะทั่วไป จำนวน 180 กิโลกรัม ขวดแก้ว จำนวน 76 กิโลกรัม พลาสติก จำนวน 45 กิโลกรัม ขวดพลาสติก จำนวน 20 กิโลกรัม โฟม จำนวน 4 กิโลกรัม รวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 325 กิโลกรัม ขยะที่จัดเก็บได้ได้ทำการคัดแยกส่วนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะนำกลับไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง