ให้ความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ จ.สงขลา
  • 20 ก.พ. 2566
  • 271

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการขยะทะเล และทรัพยากรป่าชายเลน แก่นิสิต ชั้นปีที่ 1-3 หลักสูตรการบริหารและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 35 คน ในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยร่วมกันทาสีเรือ ทำป้ายบอกเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ณ กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งและฟาร์มทะเลชุมชนบ้านใหม่ (ท่าเสา) (บ้านปลาหมายเลข 9) หมู่ที่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง