เก็บขยะชายหาดบ้านแสงอรุณ
  • 20 ก.พ. 2566
  • 158

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ร่วมกับเครือข่าย เยาวชนชุมชนบ้านแสงอรุณ เก็บขยะ บริเวณชายหาดบ้านแสงอรุณ ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้น้ำหนักขยะรวม 30 กิโลกรัม แยกเป็น ขยะทั่วไป 28 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 2 กิโลกรัม ขยะ ส่วนใหญ่ได้แก่ ถ้วยพลาสติก ห่อ/ถุงอาหาร ถุงก๊อปแกป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง