รองพรศรี เดินหน้าติดตามสถานการณ์ด้านการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.เพชรบุรี
  • 20 ก.พ. 2566
  • 178

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และนายชัชนรินทร์ ชัชวงศ์วาล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระบบหาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแม่รำพึง ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพชายฝั่ง รวมถึงพูดคุยให้คำปรึกษาในเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งกับประชาชนในพื้นที่และผู้นำส่วนท้องถิ่น จากนั้นคณะได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามผลกระทบที่เกิดจากโครงสร้างวิศวกรรมของกรมเจ้าท่า บริเวณชายหาดบ้านทุ่งประดู่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันนี้ ได้เดินทางต่อไปยังบริเวณปากน้ำปราณบุรีเพื่อติดตามสถานภาพชายหาด ซึ่งทางกรมโยธาธิการกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง