กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ครั้งที่ 1/2566
  • 21 ก.พ. 2566
  • 195

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 รองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ เป็นประธานจัดการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ครั้งที่ 1/2566 ในการนี้ นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และนายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และผ่านระบบ video conference ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ โดยรื้อรอดักทรายจำนวน 3 ตัวในคราวเดียวกัน ร่วมกับการใช้มาตราการเสริมอื่นๆ ที่จำเป็นและทำการตรวจวัดการสะสมตัวของตะกอนทรายเพื่อให้ทราบปริมาณการเคลื่อนตัวของตะกอนทราย รวมถึงการปรับภูมิทัศน์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศธรรมชาติ ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และต้องไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง