วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน สำรวจแนวปะการังบริเวณเกาะดอกไม้ และเกาะลิปี จ.พังงา จากการสำรวจไม่พบปะการังฟอกขาว แนวปะการังส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดี ปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังโขด ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังสีน้ำเงิน ปะการังวงแหวน และปะการังเขากวาง การลงเกาะของตัวอ่อนปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปะการังเห็ดเคลือบหนาม ปะการังวงแหวน ปะการังโขด และปะการังเขากวาง โรคปะการังที่พบส่วนใหญ่ เช่น โรควงฟอกขาว โรคจุดขาว โรคเนื้อเยื่อเปลี่ยนสี และการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของเนื้อเยื่อในปะการังโขด พบตะกอนแขวนลอยค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีรอยกัดกินและการเจาะไชของสัตว์น้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคได้ ปลาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ปลาสลิดหินเล็กหางขลิบดำ ปลากล้วยแถบเหลือง และปลากระดี่ทะเลครีบดำ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบส่วนใหญ่ เช่น เม่นดำหนามยาว ดาวขนนก และทากทะเลชนิดต่างๆ ขยะในแนวปะการังที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะตกค้างจากการทำประมงและการเดินเรือ เช่น เศษอวน เชือก สายเส้นเอ็นตกปลา และสมอเรือ

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง