ลูกเต่าทะเลฟักตัว รวม 3 รัง พื้นที่เกาะพระทอง พังงา
  • 22 ก.พ. 2566
  • 214

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  พื้นที่ บ้านแป๊ะโย๊ย  ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ติดตามผลการฟักตัวของลูกเต่าทะเล พื้นที่หาดทุ่งดาบ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 3 รัง รังที่ 1 จำนวนไข่รวม 94 ฟอง มีการฟักตัวของลูกเต่าทะเล จำนวน 23 ตัว ไข่เสีย จำนวน 71 ฟอง รังที่ 2 จำนวนไข่รวม 108 ฟอง มีการฟักตัวของลูกเต่าทะเล จำนวน 64 ตัว ไข่เสีย จำนวน 44 ฟอง รังที่ 3 จำนวนไข่รวม 99 ฟอง มีการฟักตัวของลูกเต่าทะเล จำนวน 49 ตัวไข่เสียจำนวน 50 ฟอง สรุปผลการติดตามของไข่เต่าทะเลทั้งหมด รวม 301 ฟอง การฟักตัวของลูกเต่าทะเลที่สามารถลงสู่ทะเลได้ปลอดภัย จำนวน 136 ตัว ไข่เต่าเสีย จำนวน 165 ฟอง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง