ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จ.ฉะเชิงเทรา
  • 22 ก.พ. 2566
  • 257

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในกิจกรรม วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี 2566 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดคงคาราม (วัดบน) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด ถึงเวลาแล้วสำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ชุมน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น นักเรียน ชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง