จัดกิจกรรมทัศนศึกษา พื้นที่ป่าในเมืองสตูล
  • 22 ก.พ. 2566
  • 183

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากโรงเรียนอิสลาฮียะห์ อ.เมือง จ.ยะลา รวม 131 คน  ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาดูงานและนำความรู้ที่ได้มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลน จากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24(ตำมะลัง สตูล) พร้อมทั้งนำชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อสัมผัสประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ณ ป่าในเมืองจังหวัดสตูล ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง