ติดตั้งทุ่นกักขยะ ปากน้ำปราณ
  • 22 ก.พ. 2566
  • 147

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ร่วมกับ อสทล.ปากน้ำปราณ เพื่อติดตั้งทุ่นกักขยะ เข้า-ออก ในบริเวณท่าเทียบเรือชุมชนชายฝั่งพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 จุด ความยาว 100 เมตร ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการขยะทะเล แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง