วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ได้รับแจ้งพบคราบน้ำมัน บริเวณอ่าวระยอง ระยะทางประมาณ 6.51 ไมล์ทะเลจากสนามบินอู่ตะเภา  จากการตรวจสอบตรวจสอบทางอากาศพบคราบน้ำมัน กระจายเป็นวงกว้างประมาณ 200 เมตร โดยกรมควบคุมมลพิษได้ใช้สารขจัดคราบน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น และ กรม ทช. ได้เข้าพื้นที่หาด EOD หรือหาดนภาธาราภิรมย์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ ผลน้ำทะเลมีสภาพปกติ ไม่พบคราบน้ำมัน ไม่มีกลิ่นน้ำมันในอากาศและไม่พบคราบหรือก้อนน้ำมันบริเวณชายหาด ทั้งนี้ ได้มอบหมาย จนท.เฝ้าระวังและประสาน ทัพเรือภาคที่ 1 หากมีการแจ้งพบคราบน้ำมัน เพื่อดำเนินตรวจสอบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง