ยึดเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ทะเลบางปะกง
  • 23 ก.พ. 2566
  • 302

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ออกปฏิบัติงานคุ้มครองและป้องกันบุกรุกทำลายระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จ.ฉะเชิงเทรา พบการลักลอบใช้เครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ที่มีช่องทางเข้าของสัตว์น้ำ สลับซ้ายขวาอยู่ด้านข้างใช้สำหรับดักสัตว์น้ำขนาดความกว้างประมาณ 33 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เมตร สูงประมาณ 20 เซนติเมตร จำนวน 32 ชุด วางทำการประมงอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จุดพิกัด ละติจูด 13° 27'34'' เหนือ ลองจิจูด 100° 56'17'' ตะวันออก ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 67 (2) เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเครื่องมือประมงประเภทลอบพับได้หรือไอ้โง่ดังกล่าว และเพื่อจัดทำบันทึกตรวจยึด พร้อมนำของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางปะกง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง