วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรณีได้รับแจ้งเหตุพบคราบฟิล์มน้ำมันนอกชายฝั่ง 9.13 กม. อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จากการสำรวจเบื้องต้นบริเวณหาดพลา หาดพะยูน หาดน้ำริน พบว่าสภาพน้ำทะเลมีสภาพเป็นปกติ โดยผลคุณภาพน้ำทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 8.07-8.11 อุณหภูมิ 30.2-30.5 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30.4-30.6 ส่วนในพันส่วน และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 4.85-5.41 มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนั้นได้ทำการสำรวจแนวปะการังบริเวณหาดพลา ที่อาจได้รับผลกระทบ เบื้องต้นพบว่าแนวปะการังมีสภาพปกติ ไม่พบคราบน้ำมันและตะกอนน้ำมันบนผิวโคโลนีปะการังและในมวลน้ำทะเล  และจากการให้ข้อมูลโดย น.อ.พัฒนศักดิ์ พิมดา รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระยอง (ศรชล.จังหวัดระยอง) ทราบว่าได้รับแจ้งจากชาวประมง พบคราบฟิล์มน้ำมันเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.30 น. พื้นที่ประมาณ 200 เมตร และกรมควบคุมมลพิษได้ใช้สารขจัดคราบน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าการปนเปื้อนของสารปิโตรเลียม​ไฮโดรคาร์บอนรวม​ในน้ำทะเล อยู่​ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ​ ซึ่งจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง