ต้อนรับคณะนักเรียนและครู โรงเรียนวัดบ้านกลาง จ.กาฬสินธุ์ เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จ.ระยอง
  • 23 ก.พ. 2566
  • 268

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยฝั่งตะวันออก ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครู โรงเรียนวัดบ้านกลาง จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 44 คน เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพืชและสัตว์ทะเล จ.ระยอง โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และความสำคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งทะเลและทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญในทะเลอ่าวไทย  

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง