ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล แมงกะพรุนพิษ และทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก
  • 23 ก.พ. 2566
  • 184

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ลงพื้นที่บริเวณแหลมสมิหลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะทะเล แมงกะพรุนพิษ และทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก แก่คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านบาแตตูแง จ.ยะลา จำนวน 55 คน ที่เดินทางมาทัศนศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่เยาวชน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง