ตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียน จ.ภูเก็ต
  • 23 ก.พ. 2566
  • 265

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียน ตามข้อสั่งการของรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล ท้องที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนซอยทรงคุณ หมู่ที่ 1 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต พบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นดินดอน มีการปรับถม ไถเกลี่ยดินมีพืชผลอาสินขึ้นอยู่ในพื้นที่ ไม่อยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี  และจะประสานให้กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบต่อไป และบริเวณซอยโรงโฟม หมู่ที่ 1 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตามคดีอาญาที่ 70/2565 วันที่ 13 ม.ค. 2565 ท้องที่ ม.1 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่แล้ว พบว่ามีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยเพิ่มเติม จำนวน 6 หลัง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงศ์ ภริงคาร ผอ.ศบปล.ภูเก็ต เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติม ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองภูเก็ตต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง