ติดตั้งทุ่นกักขยะ พื้นที่ ต.บางสะพาน
  • 23 ก.พ. 2566
  • 412

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ร่วมกับ อสทล. กลุ่มอนุรักษ์คลองปากปิด ติดตั้งทุ่นกักขยะในลำคลองก่อนไหลลงสู่ทะเล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการขยะทะเล แบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง