ติดตั้งทุ่นกักขยะ อ.เมืองหัวหิน
  • 23 ก.พ. 2566
  • 213

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) ลงพื้นที่ร่วมกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลหัวหิน และเจ้าหน้าที่ ติดตั้งทุ่นกักขยะในลำคลองก่อนไหลลงสู่ทะเล อ.เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 จุด ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการขยะทะเลแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง