พบคราบน้ำมันพื้นที่หาดพลา จ.ระยอง
  • 24 ก.พ. 2566
  • 385

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 1 (ระยอง) ได้รับแจ้งจากกลุ่มประมงพื้นบ้านว่าตรวจพบคราบน้ำมันบริเวณชายหาดพลา ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง แลตติจูด : 12 องศา 35 ลิบดา ลองจิจูด : 101 องศา 05 ลิปดา ซึ่งทาง สทช.1 ดำเนินการดังนี้
  - วันอังคารที่ 21 ก.พ. 2566 ได้ดำเนินการประสานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ชองชาติทางทะเลจังหวัดระยอง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยองเพื่อดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ชายหาดและแนวปะการังบริเวณดังกล่าว
  - วันพุธที่ 22 ก.พ. 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ชายหาดและแนวปะการังบริเวณดังกล่าว และได้ประสานข้อมูลจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ พบเจอคราบน้ำมัน ลักษณะเป็นก้อนกลมลอยคล้ายดินน้ำมัน ขนาดความกว้างพื้นที่ 5 x 40 เมตร ตำแหน่งที่ แลตติจูด 12 องศา 32.1 ลิปดา เหนือ ลองจิจูด 101 องศา 04.1 ลิปดา  
  - วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 2566 สทช.1 ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ตำรวจภูธรภาค 2 หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงจะรายงานให้ทราบต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง