ประเมินความเปราะบางชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
  • 25 ก.พ. 2566
  • 195

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อประเมินความเปราะบางชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณอ่าวฉลอง (ระบบหาดอ่าวฉลอง: T8A227) ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลหลังฤดูมรสุม โดยดำเนินการสำรวจเส้นแนวชายฝั่งทะเลภาพตัดขวางชายหาด และโครงสร้างริมชายฝั่งทะเล ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยมีเป้าหมายแนวสำรวจภาพตัดขวางทั้งหมด 90 แนว ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 9,000 เมตร โดยในครั้งนี้ สามารถดำเนินการสำรวจได้ 34 แนว ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 3,400 เมตร (ตั้งแต่บ้านโคกทรายถึงหาดป่าหล่าย) รวมการสำรวจสะสมได้ 90 แนว ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 9,000 เมตร โดยจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น พบร่องรอยการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณท่าเรือประมงโคกโตนด ส่วนบริเวณหาดป่าหล่ายพบโครงสร้างกำแพงกันคลื่นริมชายฝั่งตลอดแนวชายฝั่ง ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้จะนำไปวิเคราะห์และประเมินความเปราะบางชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตฝั่งตะวันออกต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง