ร่วมปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือประมงประเภทโป๊ะและโพงพาง ในพื้นที่อ่าวพังงา
  • 25 ก.พ. 2566
  • 159

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 6 เข้าร่วมปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือประมงประจำที่ ประเภทโป๊ะและโพงพาง ในพื้นที่อ่าวพังงา ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความสำคัญต่อการทำการประมงและการเลี้ยงตัวของสัตว์น้ำวัยอ่อน ประกอบกับในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี กรมประมงจะมีมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ปิดอ่าว) ในพื้นที่ฝั่งอันดามัน และจากการปฏิบัติงานในช่วงปิดอ่าวระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2564 และ พ.ศ.2565) ขณะทำการรื้อถอน พบสัตว์น้ำวัยอ่อนถูกจับด้วยเครื่องมือดังกล่าว จึงมีแผนที่จะดำเนินการรื้อถอนเครื่องมือประจำที่ ประเภทโป๊ะและโพงพาง เพื่อเป็นการเปิดทางให้กับวงจรชีวิตและการเคลื่อนที่ของสัตว์น้ำวัยอ่อน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ปิดอ่าว) โดยสามารถรื้อถอนได้ จำนวน 47 ปาก และได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.ตะกั่วทุ่ง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง