จัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ แม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร
  • 25 ก.พ. 2566
  • 160

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 8 นำเรือทรัพยากร ฯ 04 ออกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ณ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร และมีการคัดแยกตามหลัก ICC ได้ทั้งสิ้น จำนวน 553 กิโลกรัม และดำเนินคัดแยกขยะตามหลักการอย่างถูกวิธี เพื่อนำขยะที่ได้ไปกำจัดตามหลักวิชาการอย่างถูกต้องต่อไป ขยะที่พบมาก ได้แก่ 1.ขยะอินทรีย์ 2.กล่องโฟม 3.ขวดน้ำดื่ม (พลาสติก) 4.ถุงพลาสติกอื่น ๆ 5.กระป๋องเครื่องดื่ม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง