สำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณคลองตากใบ และปากคลองบางนรา จังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่ศักยภาพหญ้าทะเล
  • 25 ก.พ. 2566
  • 241

วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ดำเนินงานสำรวจ ประเมินสถานภาพแหล่งหญ้าทะเลบริเวณคลองตากใบ และปากคลองบางนรา จังหวัดนราธิวาส ในพื้นที่ศักยภาพหญ้าทะเล 534.40 ไร่ โดยวิธี Spot check และสำรวจความหลากหลายสัตว์น้ำในแหล่งหญ้าทะเลด้วยวิธีลากอวนทับตลิ่ง ผลการสำรวจพบหญ้าทะเล 1 ชนิด คือหญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia) สถานภาพโดยรวมอยู่ในระดับสมบูรณ์เล็กน้อย – สมบูรณ์ดี ลักษณะพื้นทะเลเป็นทรายปนโคลน ความลึกน้ำ  0.5 - 1.5 เมตร  ความเป็นกรด - ด่าง 7.82 - 8.21  ความเค็ม 11 - 27 พีพีที  ออกซิเจนละลายน้ำ 5.72 - 6.70 มิลลิกรัมต่อลิตร อุณหภูมิ 27.6 - 30.1 องศาเซลเซียส สัตว์น้ำชนิดเด่นในแนวหญ้าทะเล ได้แก่ปลาแป้นกระโดงสั้น(Nuchequula gerreoides) ปลาแป้นกระโดงจุด (Eubleekeria jonesi) และปลาปักเป้าก้นดำ(Arothron immaculatus) ไม่พบขยะทะเลตกค้างในแหล่งหญ้าทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง