กรม ทช.ร่วมกับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สำรวจสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล จังหวัดชลบุรี
  • 25 ก.พ. 2566
  • 140

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ร่วมกับโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ สำรวจสถานภาพแหล่งหญ้าทะเล จังหวัดชลบุรี พบหญ้าทะเล รวม 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าเงาใบเล็ก (Halophila minor) หญ้าเงาใส (Halophila decipiens) และหญ้ากุยช่ายทะเล (Halodule uninervis) ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นทรายละเอียดปนโคลนปนเปลือกหอย ความลึก 0.5-6.0 เมตร รายละเอียด ดังนี้
-หาดบางเสร่ พบหญ้ากุยช่ายทะเล การปกคลุม 5 % สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อย 
-หาดทรายแก้ว-หาดยาว พบ 3 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าเงาใบเล็กและหญ้าเงาใส การปกคลุม 10% สถานภาพสมบูรณ์เล็กน้อย 
-อ่าวจุกเสม็ด พบ 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าเงาใบเล็กและหญ้ากุยช่ายทะเล การปกคลุม 50% สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง 
-เกาะพระ พบหญ้าใบมะกรูด การปกคลุม 40% สถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง
-เกาะหมู พบ 2 ชนิด ได้แก่ หญ้าใบมะกรูดและหญ้าเงาใบเล็ก การปกคลุม 60% สถานภาพสมบูรณ์ดี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง