สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณหาดเจ้าหลาว เกาะสะบ้า และแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี
  • 25 ก.พ. 2566
  • 221

วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณหาดเจ้าหลาว เกาะสะบ้า และแหลมเสด็จ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 สถานี พบว่า อยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี และมีสาหร่ายขึ้นปกคลุมบางส่วนของโคโลนีปะการัง พบปะะการังวงแหวน (Dipsastraea sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) และปะการังโขด (Porites lutea) เป็นปะการังชนิดเด่น  ลักษณะการเกิดโรคบนโคโลนีของปะการังที่มีชีวิต 3 รูปแบบ ได้แก่ โรคเนื้องอกสีชมพู (Trematodiasis) โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี (Pigmentation response) และโรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ปะการังฟอกขาว เป็นจุด เส้น และ รูปแบบที่ไม่แน่นอน (Focal Bleaching and Non Focal Bleaching) สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบจำนวนความชุกชุมโดดเด่นในพื้นที่ ได้แก่ เม่นดำหนามยาว (Diadema setosum) หอยมือเสือ (Tridacna squamosa) และดาวขนนก (Lamprometra Palmata)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง