ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง จัดเก็บข้อมูลขยะทะเล ตามมาตรการคัดแยกขยะต้นทาง และนำขยะคืนฝั่ง
  • 26 ก.พ. 2566
  • 165

วันที่  23 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 6 ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 5 บ้านทับละมุ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา จัดเก็บข้อมูลขยะทะเล ตามมาตรการ "คัดแยกขยะต้นทาง" และ "นำขยะคืนฝั่ง" ของ 1)กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน 2)กลุ่มผู้ประกอบการประมงพาณิชย์  3)กลุ่มผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว 4)กลุ่มร้านค้าชุมชนชายฝั่ง และ 5)กลุ่มฐานทัพเรือทับละมุ ในการดำเนินการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลตามหลักวิชาการ และจัดเก็บขยะลดปริมาณขยะทะเลได้ รวมขยะทั้งหมด 696.7 กิโลกรัม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง