สำรวจและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน และถ่ายภาพประกอบการจัดทำแผนที่ พื้นที่ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
  • 27 ก.พ. 2566
  • 311

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในระบบหาดบางตะบูน-บางแก้ว (T3A065) โดยทำการสำรวจและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลน และถ่ายภาพประกอบการจัดทำแผนที่ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) หลังจากดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะทางแนวไม้ไผ่ 2,770 เมตร โดยทำการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เป็นระยะทาง 1,470 เมตร เบื้องต้นพบว่า มีตะกอนเลนเริ่มสะสมบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น และยังไม่พบลูกไม้ป่าชายเลนหลังแนวไม้ไผ่ ทั้งนี้ บริเวณหลังแนวไม้ไผ่ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ โดยเป็นพื้นที่ทำนาเกลือตลอดแนวไม้ไผ่ อย่างไรก็ตาม จะนำข้อมูลดังกล่าวจัดทำเป็นแผนที่เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนและติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง