ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม บริเวณอ่าวตะโล๊ะการะ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
  • 27 ก.พ. 2566
  • 250

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 7 ร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม เก็บขยะชายหาดบริเวณอ่าวตะโล๊ะการะ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล โดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และเครือข่ายสตูลรักษ์เล จัดกิจกรรมเก็บขยะ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ร่วมจัดเก็บขยะทะเล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดสตูล มีผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน ขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 332.30 กิโลกรัม พร้อมทั้งจำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษโฟม ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) รองเท้า และไฟแช๊ค

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง