ตรวจสอบกรณีพบขยะทะเลติดอยู่ในพื้นที่แนวปะการัง บริเวณหาดราไวย์ จ.ภูเก็ต
  • 27 ก.พ. 2566
  • 172

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 10 และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบขยะทะเลติดอยู่ในพื้นที่แนวปะการัง บริเวณหาดราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลราไวย์ และผู้ประกอบการ ได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวดำน้ำ พบมีขยะทะเล ประเภท ขวด แก้ว ถุงพลาสติก และเศษอวน ติดอยู่ในแนวปะการัง ทำให้เกิดความไม่สวยงาม ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรเกิดความสูญเสีย อาจทำให้สัตว์น้ำหรือปะการังตายได้ จึงได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และจะเข้ามาดำเนินการดำน้ำเก็บขยะในแนวปะการัง หลังจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง คลื่นลมสงบ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการขยะทะเล แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง