เต่าตนุขึ้นวางไข่ รวมทั้งสิ้น 88 ฟอง บริเวณชายหาดข้างโรงแรมอมันปุรี จ.ภูเก็ต
  • 28 ก.พ. 2566
  • 206

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่ 10 ออกปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรปะการังเทียมจังหวัดภูเก็ต ติดตามสถานการณ์การขึ้นวางไข่ของเต่าทะเล บริเวณชายหาดข้างโรงแรมอมันปุรี ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้รับแจ้งจากพนักงานโรงแรมอมันปุรี ว่ามีร่องรอยของเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ จึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่า เป็นเต่าทะเลชนิดเต่าตนุ ขนาดความกว้างรอยเต่า 75 เซนติเมตร จุดพิกัด 7°45'55.8"N 98°19'11.4"E จากการสำรวจประเมิน สภาพแวดล้อมบริเวณรังไข่เต่า หากมีลมมรสุม น้ำทะเลจะท่วมถึงรังไข่เต่า อาจส่งผลกระทบเสียหายต่อไข่เต่าทะเลได้ นักวิชาการมีความเห็นควรย้ายไข่เต่าตนุ จำนวนรวมทั้งสิ้น 88 ฟอง มาดูแลในโรงอนุบาลเต่าของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จนกว่าไข่เต่าจะฟักเป็นตัว ประมาณ 50 - 55 วัน แล้วปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง