เต่าตนุเกยตื้นคลองบางจาก จ.นครศรีธรรมราช
  • 1 มี.ค. 2566
  • 251

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัยฯ อ่าวไทยตอนกลาง ได้รับแจ้งจากคุณอภิชาต แซ่พั่ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ว่าพบเต่าทะเลลอยเข้าคลองที่บริเวณคลองบางจาก หมู่ที่ 4 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จึงได้ทำการย้ายมาพักไว้ที่ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15   จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเต่าตนุ ไม่ทราบเพศ มีชีวิต กระดองกว้าง 40.5 ซม. ยาว 43.5 ซม.หนักประมาณ 12 กก. พบว่าเต่าสมบูรณ์แข็งแรง มีการตอบสนองดี ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการขนย้ายเต่ากลับมาเพื่อทำการรักษาก่อนปล่อยกลับทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง