เต่ามะเฟืองรังที่ 6 ฟักไข่
  • 2 มี.ค. 2566
  • 168

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมติดตามสถานการณ์หลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง รังที่6 หลังตรวจพบการยุบตัวของปากหลุมรังฟักไข่ ตั้งแต่เวลา 12.21 น. จึงประสานขั้นตอนการปฏิบัติกับนักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยฯ อันดามันตอนบน พบว่า เวลา 20:28 น. ลูกเต่ามะเฟืองได้ทยอยขึ้นปากหลุมอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่เก็บลูกเต่าไว้ในภาชนะที่ปลอดภัย และรอสักพักไม่มีลูกเต่าขึ้นมา จึงทำการเปิดปากหลุม และขุดช่วยเหลือลูกเต่ามะเฟืองที่ฟักออกจากไข่ขึ้นมาจากหลุมนำไปปล่อยลงสู่ทะเล จำนวน 70 ตัว ลูกเต่ามะเฟืองตายแรกคลอด จำนวน 3 ตัว และไข่เต่ามะเฟืองไม่มีน้ำเชื้อ จำนวน 43 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟัก 63% อัตราการรอดตาย 96% ซึ่งรังไข่เต่ามะเฟืองรังที่ 6 เป็นรังที่พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 จำนวนไข่ 116 ฟอง นับเป็นวันที่  56 วัน หลังจากที่พบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง