จัดฝึกอบรมหลักสูตร ครูสอนดำน้ำปลูกปะการัง พื้นที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี
  • 1 มี.ค. 2566
  • 221

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดฝึกอบรมหลักสูตร ครูสอนดำน้ำปลูกปะการัง ให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมมาตราการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำเพื่อฟื้นฟูปะการังในพื้นที่เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี ให้มีความรู้ ความสามารถฝึกอบรมนักท่องเที่ยวให้รู้วิธีการปลูกฟื้นฟูปะการังอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมกำหนด ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำสามารถจัดกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำปลูกปะการัง โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นครูสอนปลูกปะการังมีหน้าที่ควบคุมกำกับการดำเนินการ การฝึกอบรมวันนี้เป็นการฝึกภาคทฤษฎีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความรู้เรื่องปะการัง วิธีการเรียนการสอนปลูกฟื้นฟูปะการังและการฝึกปฏิบัติปลูกฟื้นฟูปะการัง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นครูสอนดำน้ำ ไดฟ์มาสเตอร์ทั้งคนไทยและต่างชาติ รวมจำนวน 24 คน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง