น้ำจากลำรางสาธารณะไหลลงสู่ทะเล พื้นที่หาดหนองหาน จ.ภูเก็ต
  • 1 มี.ค. 2566
  • 223

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ทะเล บริเวณชายหาดหนองหาน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งผ่านช่องทาง Facebook ชื่อ โหดจัง จังหวัดภูเก็ต พบน้ำมีลักษณะสีดำไหลมาทางร่องน้ำสายคลองหนองหาน โดยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเชื่อว่าเป็นการลักลอบปล่อยน้ำเสียของผู้ประกอบการในพื้นที่ใกล้เคียง จึงดำเนินการลงพื้นที่เข้าตรวจสอบร่วมกับเทศบาลตำบลกะรน ปรากฏว่าในช่วงวันเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว มีฝนตกลงมาในพื้นที่ทำให้มีการชะล้างตะกอนดินในลำรางสาธารณะที่ไม่ได้มีการขุดลอกมากว่า 10 ปี ทำให้น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลเป็นสีดำลักษณะคล้ายน้ำเสีย โดยแผนการดำเนินงานระยะสั้นคือการขุดลอกลำรางให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์มาตรการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง