จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม จ.เพชรบุรี
  • 1 มี.ค. 2566
  • 274

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่3 (เพชรบุรี) จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ครั้งที่ 1 ณ บริเวณป่าชายเลนหน้าเทศบาลตำบลบางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมี นางสาวจีรนาฎ สงวนทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางตะบูน ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรม นายสืบสกุล หนูไชยา ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของขยะและวิธีการคัดแยกขยะตามแบบ ICC โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ประกอบด้วย คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา โรงเรียนบางตะบูนวิทยาคาร (วัดลัด) อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบางตะบูน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลหาดเจ้าสำราญ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้ขยะน้ำหนักรวม 400 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะทั่วไป 396 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 4 กิโลกรัม โดยขยะที่มีจำนวนชิ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดเครื่องดื่มแก้ว ถุงพลาสติกอื่นๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง