จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน จ.สุราษฎร์ธานี
  • 1 มี.ค. 2566
  • 179

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) จัดกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเก็บขยะชายฝั่งทะเล ป่าชายเลน ณ  ป่าในเมืองบ้านปากกะแดะ  หมู่ที่ 7 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายธีรพันธ์ พวงสุนทร ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 60 คน ประกอบด้วย เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากกะแดะ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สทช.4 ผู้นำชุมชน และอสทล.ในพื้นที่ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมป่าชายเลนบ้านปากกะแดะ และได้มีการคัดแยกขยะและบันทึกข้อมูลตามหลัก ICC Card เก็บขยะได้ 5,213 ชิ้น รวมน้ำหนัก 719.70 กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกอื่นๆ เศษพลาสติก และห่อ/ถุงอาหาร(ท๊อฟฟี่ มันผรั่งอบกรอบ อื่นๆ)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง