ร่วมงานอนุรักษ์เต่าทะเล พื้นที่หาดท้ายเหมือง จ.พังงา
  • 2 มี.ค. 2566
  • 264

วันที่ 1 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล จ.พังงา ประจำปี 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน ในการอนุรักษ์เต่าทะเลและแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล จ.พังงา มีขบวนแห่ พังงาแห่งความสุข แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลจังหวัดพังงา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามสำคัญ สร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ พร้อมประชาสัมพันธ์การไม่ทำประมงผิดกฎหมายและจับสัตว์น้ำวัยอ่อน การจัดนิทรรศการ และปล่อยเต่าทะเล จำนวน 59 ตัว ณ หาดท้ายเหมือง ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน อำเภอ อบจ. อปท. ฐานทัพเรือพังงา สถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง