หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บ้านเกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
  • 2 มี.ค. 2566
  • 239

วันที่ 1 มีนาคม 2566 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ลงพื้นที่ชายฝั่งบ้านเกาะเปริด หมู่ที่ 5 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เพื่อร่วมพบปะพูดคุยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมี พ.ต.ท.ฐนภัทร  กิตติวงศา สส.จันทบุรี เขต1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ โดยข้อสรุปเบื้องต้นให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนเพื่อป้องกันบ้านเรือนของราษฎร เป็นระยะทางชายฝั่งประมาณ170 เมตร ด้วยการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่น จำนวน 3 แนว  ซึ่งหากปักแนวเดียวประชาชนมีความเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีคลื่นลมที่รุนแรง ทั้งนี้ กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งจะดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง